"Ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa parhaimmillaan."

"Pidän erittäin tärkeänä tällaista henkiseen hyvinvointiin liittyvää koulutusta, koska työt ovat muuttuneet yhä enenevässä määrin henkistä kanttia kysyviksi ja stressaaviksi."

AUTENTTINEN LIIKE

13.-15.3.2015

Haluatko herkistyä oman kehosi viesteille kuulemaan sitä mikä on totta juuri nyt?

Viikonlopun aikana harjoitellaan autenttisen liikkeen perusmuotoa sisältäen yksilö- ja parityöskentelyä. Liikkumisen jälkeen kokemusta jaetaan yhteisesti puhumalla.

Mitä autenttinen liike on?

Autenttinen liike on liikkeellisesti vapaa metodi, jossa asetutaan liikkeen, havainnoinnin ja vuorovaikutuksen keinoin oman kokemuksen äärelle. Menetelmän harjoittaminen syventää läsnäolon taitoja ja yksilön tietoisuutta omasta itsestään, aistimuksistaan, mielikuvistaan ja tavastaan olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Autenttisen liikkeen perusmuodossa henkilö (liikkuja) liikkuu tyhjässä tilassa silmät kiinni seuraten sisäisiä impulssejaan. Toinen henkilö (todistaja) istuu silmät auki ja näkee liikkujan, hän havainnoi omia sisäisiä kokemuksiaan liikkujan ollessa läsnä omalle kokemukselleen

Autenttisen liikkeen muoto (the Disciplin of Authentic movement) perustuu Mary Whitehousen työhön, jossa hän yhdisti toisiinsa expressiivisen tanssin ja jungilaisen aktiivisen mielikuvituksen käsitteen. Whitehousen oppilas Janet Adler on edelleen kehittänyt muotoa näihin päiviin asti. Autenttisen liikkeen muodon ytimenä on sisäisen todistajan läsnäolon kehittyminen sekä liikkujalla että todistajalla. Kokemus voi olla välitön ja suora silloin, kun kehittynyt sisäinen todistaja tietoisesti havainnoi itsessä herääviä projektioita, tulkintoja ja arvostelua. Työskentely on omakohtaista ja vaatii kiinnostusta syvälliseen työskentelyyn oman itsen kanssa.

OHJAAJA

FM, tanssi-liiketerapeutti (AMK), työnohjaaja STOry Reetta Jokinen

Reetta on koulutukseltaan taidekasvattaja, tanssi-liiketerapeutti (AMK) ja työnohjaaja. Hän toimii työyhteisövalmentajana ja kehollisten menetelmien kouluttajana. Autenttista liikettä hän on opiskellut vuodesta 2001 ensin Marcia Plevinin ja vuodesta 2010 Janet Adlerin ohjauksessa. Hän kuuluu tällä hetkellä Janet Adlerin ohjaamaan autenttisen liikkeen opettajien eurooppalaiseen työnohjaukselliseen vertaisryhmään.

AJANKOHTA JA PAIKKA

Tapaamme perjantaina klo 17-20, lauantaina klo 9-16.30 ja sunnuntaina klo 9-16.30.

Paikka: Terapiapaja, Eeronkatu 7 A 1, Jyväskylä.

HINTA

290 e (sis. alv 10%)

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIEDOT

Reetta Jokinen, 050 356 8526, reetta@tuntumaa.fi

Ilmoittautumiset 28.2. mennessä yllä olevaan osoitteeseen.

Ilmoittautuminen on sitova.