Arvot

Haluamme olla mukana luomassa tulevaisuuden työyhteisöjä. Pienet teot synnyttävät hyvinvointia ja hyvinvointi pieniä ihmeitä, joka päivä. Kun ryhdytään töihin, kääritään hihat. Konkreettisuus, ilo ja läsnäolo näkyvät ja tuntuvat työtavoissamme. Olemme isolla sydämellä mukana synnyttämässä hyvinvointia ja menestystä.

Kuvittele hetki.
Millainen olisi se paikka jonne haluaisit aina aamulla lähteä töihin?

Toiminnassamme vaikuttavia arvoja

Kunnioitus

Jokainen kokemus ja näkökulma on tärkeä. Kaikilla on lupa tehdä joskus virheitä. Kunnioitus syntyy todellisuuden kohtaamisesta ja se auttaa näkemään olennaisen.

Rohkeus

Rohkeuden sanotaan olevan uskallusta tehdä oikeita asioita pelosta huolimatta. Vaatii rohkeutta irrottautua omista uskomuksista ja luottaa omiin havaintoihin. Tässä hetkessä oleminen vahvistaa kykyä kuunnella omaa itseä ja muita avoimesti, ilman ennakkoluuloja.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys tarvitsee kasvaakseen sekä vapautta, että yhteisesti sovittuja toimintatapoja. Yhteisöön kuulumisen kokemusta ei voi pakottaa syntymään vaan se on aina oma valinta. Ja kun kuuluu porukkaan, sitä ei voita mikään!

Ilo

Aito ilo tarttuu ja loistaa kauas. Kun yhteisöön syntyy tilaa kohtaamisille ja uudenlaisille toimintatavoille, työn ilo ja motivaatio löytyvät usein samalla kuin itsestään.