Fasilitointi

Punaista lankaa etsimässä?

Fasilitointi auttaa työskentelemään tuloksekkaasti yhdessä ja antaa työkaluja ryhmän vuorovaikutus- ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Menetelmässä on olennaista jokaisesta yksilöstä löytyvän asiantuntijuuden kuuleminen.

Työskentelyssä lähdetään liikkeelle omien toimintatapojen ja ajattelumallien tiedostamisesta. Sitä kautta saamme omat ja yhteisön voimavarat entistä paremmin käyttöömme ja voimme muuttaa toimintatapojamme tarkoituksenmukaisemmiksi.

Fasilitoinnissa voidaan käyttää tilanteeseen soveltuvia taiteen keinoja (kuvaa, draamaa, soveltavaa teatteria) yhteisten tavoitteiden edistämiseksi.

Fasilitointi soveltuu mm. muutostilanteisiin, toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun tai organisaation arvojen selkiyttämiseen.