Reetta

FM, valmentaja, työnohjaaja STOry, tanssi-liiketerapeutti (AMK)

Innostun aina uudelleen siitä, miten pienet, jokapäiväiset teot riittävät lisäämään hyvinvointia. Isotkin muutokset lähtevät siitä, että asetutaan kuulemaan sitä mitä on. Kysymään, mitä meille kuuluu?

Muutos- ja kehittämisprosessi on oppimista. Kokemukselliset ja vuorovaikutteiset työtavat avaavat oppimiseen uusia ovia ja tukevat sitä kautta kokonaisvaltaista muutosta. Syntyy aitoja kohtaamisia, uutta ajattelua ja uusia toimintatapoja.

Taiteen ja kehollisten menetemien lisäksi käytän työssäni narratiivisia ja ratkaisukeskeisiä työtapoja. Erityisosaamistani ovat keholliset menetelmät (luova liike, autenttinen liike, mindfulness, tanssi-liiketerapian menetelmät). Autenttista liikettä olen opiskellut vuodesta 2001 Marcia Plevinin, ja vuodesta 2010 metodin kehittäjän Janet Adlerin ohjauksessa.

Työn alla on myös väitöskirja Teatterikorkeakouluun läsnäolon taitojen vaikutuksista työyhteisön oppimisessa.

Työyhteisöissä tekemäni työn ohessa toimin aikuiskouluttajien kouluttajana Jyväskylän yliopistolla. Taiteen tekijänä minut löytää kahdesta tarinateatterista, Jyväskylän Tarinateatteri Storiasta ja Love Stoorista.

FM Reetta Jokinen

+358 50 3568526
reetta@tuntumaa.fi