Työnohjaus

Työnohjaus on työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn jäsentämistä ja kehittämistä. Työnohjauksessa voidaan tarkastella työhön, työyhteisöön tai työn tekemisen tapoihin liittyviä kokemuksia, tunteita ja toimintatapoja. Työnohjaus vahvistaa samalla työssä jaksamista, itsetuntemusta ja auttaa jäsentämään omaa työtä.

Työnohjaus on pitkäkestoinen, yleensä vähintään vuoden mittainen prosessi, joka tavoitteista sovitaan aluksi yhdessä. Tavoitteet muuntuvat ja tarkentuvat usein ajan myötä. Työnohjaaja ohjaa prosessia ja toimii kysyjänä ja erilaisten näkökulmien avaajana.

Työnohjauksessa dialoginen keskustelu on keskeisin työtapa, mutta tarpeen mukaan voidaan käyttää myös muita menetelmiä, kuten draamallista työskentelyä, tietoisen läsnäolon tai taiteen keinoja.  Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai yhteisölle.