top of page
timotei.JPG

Yhteisöt ja johtaminen

 

Elämme maailmassa, jossa muutos ja epävarmuus ovat koko ajan läsnä. Ne voivat haastaa yhteisöä tai johtamista monella tapaa. Olemme mielellämme avuksi tällaisissa tilanteissa. Ja tietysti silloin, kun haluatte kehittyä yhteisönä - työnohjauksen, koulutuksen tai kehittämisprosessien kautta. Työotteemme pohjautuu systeemiseen ajatteluun, tietoisuustaitoihin ja kokonaisvaltaiseen ihmiskuvaan. Tarjoamme myös traumainformoitua koulutusta työyhteisön tarpeisiin. 

 

Työnohjaus- ja kehittämisprosessien myötä yhteisössä vaikuttavia ilmiöitä havainnoimalla niiden merkitykset selkiytyvät sekä yksilöille että yhteisölle.  Näistä merkityksistä tietoiseksi tuleminen mahdollista työyhteisöissä vaikuttavien jännitteiden, konfliktien ja voimavarojen kanssa työskentelyn. Kun näkymättömissä olleet ilmiöt tulevat esiin ja niihin löydetään ratkaisuja yhdessä, tällöin energiaa voidaan käyttää perustehtävän tekemiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen.

 

 

Johdon tuki ja peili

Johtaminen on kokonaisvaltaista omalla persoonalla tehtävää työtä. Itsereflektio on johtajan tärkein työväline. Johtaja vaikuttaa suoraan työyhteisön ja työtilanteiden ilmapiiriin. Tietoinen johtamisosaaminen rakentuu työtilanteiden arkisissa vuorovaikutussuhteissa ja se on tilaa antavaa, kuuntelevaa ja erilaiset kokemukset sallivaa vaikuttamista.

bottom of page