top of page
heinä.JPG

Psykoterapia

Traumapsykoterapia

 

Traumapsykoterapialla pyritään lievittämään psyykkisestä traumasta aiheutuneita oireita. Traumapsykoterapeuttisella työskentelyllä voidaan hoitaa sekä akuutteihin kriiseihin liittyviä stressioireita että pidempikestoisesta traumatisoitumisesta aiheutunutta oireilua ja kärsimystä. Usein traumamuistot ovat muusta elämänhistoriasta irrallisia välähdyksiä tai kehollisia kokemuksia, jotka tuntuvat olevan edelleen läsnä tässä-ja-nyt. Traumatisoituminen voi heikentää laajasti toimintakykyä ja mahdollisuuksia toteuttaa itseä.  Yhteistyön alussa on tärkeää arvioida luotettavasti traumatisoitumisen laatu ja asiakkaan voimavarat, jotta hoito voidaan toteuttaa turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

 

Kompleksisesti traumatisoituneen asiakkaan psykoterapia on usein pitkäkestoista. Traumapsykoterapian osana voidaan hyödyntää EMDR:ää, sensomotorista psykoterapiaa ja tanssiterapian menetelmiä. 

 

www.sensorimotorpsychotherapy.org

Perhe- ja pariterapia

 

Perhe- ja pariterapia ovat psyykkisiä häiriöitä ja vuorovaikutussuhteita hoitavia psykoterapiamuotoja. Niitä voidaan käyttää mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutusmuotoina erityisesti silloin, kun tarvitaan tukea koko perheen tai parisuhteen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen, seksuaalisuuteen, uskottomuuteen, lapsen ja vanhempien väliseen suhteeseen, perheenjäsenen sairauden kuormittaviin tilanteisiin tai muihin perheen vaikeisiin konflikti – tai kriisitilanteisiin. Kesto vaihtelee yksilöllisesti. Terapia voi olla KELA:n terapiaa tai asiakkaat voivat maksaa terapian myös itse.

 

Perhe- ja pariterapiaa tehdään dialogisesti jokaisen perheen ja yksilön asiantuntijuutta kunnioittaen. Teemat voivat olla lähes mitä vain perhedynamiikkaan liittyvää - ylisukupolvisuudesta arjen toiminnan ohjauksellisiin haasteisiin, aviokriiseistä vauvan syntymiin. Terapiassa etsitään ja löydetään uusia näkökulmia ja ratkaisuja kuormittaviin elämäntilanteisiin. Terapiaprosessissa voidaan hyödyntää myös EMDR:ää, tanssi-liiketerapian menetelmiä sekä pariskuntien kanssa tantraa ja kiintymyssuhdekeskeistä työskentelyä.

 

Pariskunnat ovat tervetulleita lisäämään parisuhteen tietoisuustaitoja ja vetreyttämään suhdetta - tutkimaan muun muassa fyysistä läheisyyttä ja seksuaalisuutta.  Tuntumaassa voidaan suunnitella yhdessä pariskunnan kanssa yksilöllinen parisuhteen virkistys- ja tietoisuuspaketti. 

 

Yksilöille, pareille ja perheille on tarjolla myös ryhmämuotoisia palveluja. Näistä ilmoitetaan Facebook-sivuillamme.

www.perheterapiayhdistys.fi

EMDR 

 

EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Menetelmän perustana on asiakkaan omat elämänkokemukset, sekä kyky ja halu kohdata kokemuksiinsa liittyviä vaikeita tunteita.

EMDR-terapia antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. Menetelmän käyttö voi merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää asiakkaan kokemaa stressiä menneisyyden tapahtumista.

Asiakkaalle tulee realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta, ja hän voi levollisesti ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaansa. Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa.

 

https://emdr.fi

Tanssi-liiketerapia

Tanssi-liiketerapia on luoviin terapioihin kuuluva psykoterapian erityissovellus. Tanssi-liiketerapian lähtökohta on keho-mieli –yhteyden vahvistaminen ja oman elämäntilanteen tarkasteleminen liikkeen ja kokemuksellisen työskentelyn avulla. Sen avulla on mahdollista käsitellä myös sellaisia kokemuksia ja asioita, joille ei ole vielä sanoja. 

bottom of page