top of page
urat.JPG

Työnohjaus

Työnohjaus on työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn jäsentämistä ja kehittämistä. Työnohjauksessa voidaan tarkastella työhön, työyhteisöön tai työn tekemisen tapoihin liittyviä kokemuksia, tunteita ja toimintatapoja. Työnohjaus vahvistaa samalla työssä jaksamista, itsetuntemusta ja auttaa jäsentämään omaa työtä. 

 

Työnohjaus on pitkäkestoinen, yleensä vähintään vuoden mittainen prosessi, joka tavoitteista sovitaan aluksi yhdessä. Tavoitteet muuntuvat ja tarkentuvat usein ajan myötä. Työnohjaaja ohjaa prosessia ja toimii kysyjänä ja erilaisten näkökulmien avaajana.

 

Työnohjauksessa dialoginen keskustelu on keskeisin työtapa, mutta tarpeen mukaan voidaan käyttää myös muita menetelmiä, kuten kehollisuutta ja tietoisen läsnäolon keinoja. Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai yhteisölle. Johtamisen erityiskysymyksiin peilinä tarjoamme johdon ja esimiestyön työnohjausta. 

Potilas/asiakaskeskeisessä työnohjauksessa tuetaan terveydenhuollon ja sosiaalityön asiakasprosessien, hoidollisten menetelmien sekä työntekijöiden ja tiimien jaksamista ja ammatillista kehittymistä. Työnohjauksessa huomioidaan erityisesti traumatisoitumisen vaikutukset ja ilmenemismuodot ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.

EMDR-työnohjaus kuuluu osana EMDR-koulutukseen sekä tukee valmistuneiden EMDR-terapeuttien ammatillista kehitystä ja varmuutta käyttää menetelmää osana hoitosuunnitelmaa.

Keho-orientoitunut työnohjaus

Keho-orientoitunut työnohjaus on hyödyllistä erityisesti haastavaa asiakastyötä tekeville ihmisille. Somaattisten resurssien vahvistaminen ja käyttäminen työssä ennalta ehkäisee myötätuntouupumusta, vahvistaa ammatillista itsetuntemusta ja lisää voimavaroja toimia tavoitteellisesti vaativissakin tilanteissa. Osallistujien mukaan prosessi vahvistaa erityisesti tunnetaitoja, kykyä sietää epävarmuutta ja ristiriitaisia tilanteita. Myös läsnäolon kokemus ja levollisuus vahvistuvat ja kuormittavakin työ tuntuu vähemmän stressaavalta.  

Esimiestyönohjaus

Esimiehen toiminta ja hyvinvointi on keskeistä koko työyhteisön toimivuudelle. 

Työnohjaus tarjoaa paikan saada uusia näkökulmia ja puolueettoman peilin omalle esimiestyöllesi. Työnohjaus vahvistaa samalla hyvinvointia ja antaa sinulle tilaa ihmetellä työyhteisösi ilmiöitä ja löytää niihin uusia toimintatapoja. Työnohjauksen fokus voi vaihdella tilanteen mukaan, esim. työyhteisön vuorovaikutuskulttuurin johtamisesta ajanhallinnan haasteiden selättämiseen.

bottom of page