top of page
seitit.JPG

Reetta Jokinen 

FM, traumapsykoterapeutti, EMDR terapeutti, tanssiterapeutti, työnohjaaja STOry 

 

Minua kiinnostaa resilienssi - yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden kyky kehittyä ja löytää tarkoituksenmukaisia tapoja olla ja elää myös silloin kun se tuntuu haastavalta. Luotan terapeuttina ja työnohjaajana läsnäolon ja vuorovaikutuksen voimaan. Työotteeni pohjautuu kokonaisvaltaiseen ihmiskuvaan - kehollisuuden, tunteiden ja mielen integraatioon. Tavoitteeni on auttaa ihmisiä ja yhteisöjä “olemaan läsnä sen kanssa mikä on heille totta”. 

 

Olen toiminut työnohjaajana pitkään monenlaisissa yhteisöissä terveydenhuollon, ensihoidon, lastensuojelun, asiantuntijatyön ja mielenterveystyön kentällä. Työyhteisön ristiriitojen käsitteleminen, uhkaavat tilanteet, psykososiaalinen stressi ja näiden johtamiselle tuottamat haasteet ovat teemoja, joiden kanssa olen työskennellyt. 

 

Työotteeni pohjautuu tiedollisen osaamisen lisäksi henkilökohtaiseen kokemukseen erilaisista tietoisuustaitoja vahvistavista menetelmistä (mm. meditaatio, autenttinen liike) joita olen harjoittanut yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Vapaa-aikani vietän luonnossa liikkuen, keikoilla käyden tai erilaisista taide-elämyksistä nauttien.

reetta@tuntumaa.fi

050 356 8526

Reetta_.jpeg

YTM, Tanssi-liiketerapeutti, Perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja STOry

 

Olen suhdetyön ammattilainen. Olen kiinnostunut yhteyksistä, niiden syntymekanismeista, säröistä, katkoksista ja olen erityisesti erikoistunut niiden huoltamiseen.  Minulla on terapeuttina kyky kannatella toivoa, löytää voimavaroja ja rohkeasti ihmetellä asioiden vallitsevaa tilaa havaintojen sekä polariteettien kautta. Lähestymistapani on kokonaisvaltainen – keho, tunteet ja ajatukset ovat läsnä työskennellessäni ja muutenkin elämää eläessäni. Asetun työhöni kehollisuuden kautta ja sen myötä olennaiseen keskittyminen läsnäolon kautta on supervoimani. Olen saanut oppia lastensuojelun kentällä traumoista ja kiintymyssuhdehäiriöistä sekä niistä toipumisesta, sieltä minulle kirkastui elämäni ohjenuoraksi PACE-asenne, joka rakentuu sanoista leikkisyys, hyväksyntä, uteliaisuus ja empatia. Minulle on tärkeää yksilöiden ja perheiden yksilöllinen kohtaaminen ja kuunteleminen – näin nousevat käyttöön sopivimmat menetelmät niin terapiassa kuin työnohjauksissakin. Esimieskokemusta minulla 15 vuoden ajalta.

 

Vapaa-aikaani vietän tarinateatteroiden, puntteja nostellen, elämäni ihmisistä ihmeentyen ja raitista ilmaa hengitellen.

tanja@tuntumaa.fi

050 529 4025

Tanja Pihlaja

Tanja.jpeg

Satu Vehkala

PsM, psykologi, traumapsykoterapeutti, EMDR-fasilitaattori, MBB-terapeutti 

Tarjoan traumapsykoterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille sekä työnohjausta ja psykologin palveluja. Traumapsykoterapiassa vahvistetaan traumaattisten kokemusten rikkomaa hallinnan ja turvallisuuden tunnetta, tuetaan iänmukaista kehitystä, toimintakyvyn kasvua ja psyykkistä eheytymistä. Tavoitteena on kestämättömien ja usein sanojen tuolla puolella olevien traumaattisten kokemusten muuttuminen osana elämänhistoriaa oleviksi kestettäviksi muistoiksi. Olen tukena tällä matkalla eheytymisestä jonkin uuden ja merkityksellisen löytämiselle käyttäen sekä kehon että mielen huomioon ottavia traumapsykoterapeuttisia menetelmiä.

Pyrin työssäni ja vapaa-ajallani kohtaamaan ihmiset läsnäolevasti, avoimesti ja rajoja kunnioittaen. 

satu@tuntumaa.fi

040 631 1996
 

Satu.jpeg
bottom of page