Koulutus

Tarjoamme koulutusta traumatisoitumisen ja psykososiaalisen stressin ilmiöiden ymmärtämiseen. Käytämme näiden ilmiöiden jäsentämiseen keho-orientoutunutta työotetta ja vuorovaikutuksen keinoja. Koulutustemme viitekehys pohjautuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään kognitiivis-emotionaalis-sensomotorisena systeeminä.

Tietoa ajankohtaisista koulutuksista löytyy Facebook-sivuiltamme

© 2020 Tuntumaa Oy. Ilme ja toteutus: Mandala Visuals. Valokuvat: Eero Pyykkö